Một số điểm mới của Luật Căn cước: Bổ sung quy định về Giấy chứng nhận căn cước
#IG-209534

Chính trị - Ngoại giao

Một số điểm mới của Luật Căn cước: Bổ sung quy định về Giấy chứng nhận căn cước

Hà Nội (TTXVN 1/12) Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã chính thức qua Luật Căn cước. Luật gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực từ 1/7/2024. Luật bổ sung quy định về Giấy chứng nhận căn cước. Theo đó, Giấy chứng nhận căn cước được cấp cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch mà đang sinh sống liên tục từ 6 tháng trở lên tại đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.
Xuất bản:Thứ sáu, 01/12/2023 05:26 (GMT+7)