Mở hướng tiến công giải phóng Huế - Đà Nẵng
#IG-116656

Chính trị - Ngoại giao

Mở hướng tiến công giải phóng Huế - Đà Nẵng

Hà Nội (TTXVN 21/3) Chiến dịch Huế-Đà Nẵng (từ ngày 21 đến 29/3/1975) là một trong 3 chiến dịch lớn của quân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, tạo ra sự nhảy vọt về cục diện chiến tranh có lợi cho ta, đẩy nhanh tới chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Xuất bản:Thứ ba, 21/03/2023 06:09 (GMT+7)