Mất bao nhiêu năm để dân số thế giới tăng thêm 1 tỷ người?
#IG-115659

Văn hóa - Xã hội

Mất bao nhiêu năm để dân số thế giới tăng thêm 1 tỷ người?

Hà Nội (TTXVN 15/11) Vào ngày 15/11/2022, dân số thế giới đã chạm mốc 8 tỷ người. Theo các dự báo mới nhất của Liên hợp quốc cho thấy, dân số thế giới có thể tăng lên khoảng 8,5 tỷ người vào năm 2030; lên 9,7 tỷ người năm 2050. Dân số có thể đạt đỉnh vào những năm 2080, lên khoảng 10,4 tỷ người và duy trì ở mức độ này cho đến năm 2100. Cũng theo Liên hợp quốc dự báo, Ấn Độ có thể vượt Trung Quốc trở thành nước đông dân nhất vào năm 2023.
Xuất bản:Thứ ba, 15/11/2022 13:03 (GMT+7)