Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Lượng khách du lịch Trung Quốc đến châu Á

Lượng khách du lịch Trung Quốc đến châu Á

Hà Nội (TTXVN 10/6) Số lượng khách du lịch Trung Quốc tăng kéo theo sự tăng trưởng du lịch ở các thành phố châu Á.

 • Ngày:
  10/06/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ