Lực sĩ Lại Gia Thành giành Huy chương Vàng cử giật tại Giải Cử tạ thế giới 2024