Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Liên minh Nghị viện thế giới (IPU)

Liên minh Nghị viện thế giới (IPU)

Hà Nội (TTXVN 23/3) Liên minh Nghị viện thế giới (Inter-Parliamentary Union - IPU) là một tổ chức quốc tế tập hợp đại diện của Nghị viện các quốc gia có chủ quyền, hoạt động nhằm mục đích vì hoà bình, hợp tác giữa các dân tộc và Nghị viện các nước.

 • Ngày:
  23/03/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ