Lịch sự kiện Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9
#IG-168596

Chính trị - Ngoại giao

Lịch sự kiện Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Hà Nội (TTXVN 14/9) Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 từ ngày 14 - 17/9/2023 tại Hà Nội, với chủ đề: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.
Xuất bản:Thứ năm, 14/09/2023 06:05 (GMT+7)