Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: 5.560 điểm 10 và 1.094 điểm liệt
#IG-104606

Giáo dục - Khoa Học

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: 5.560 điểm 10 và 1.094 điểm liệt

Hà Nội (TTXVN 24/7) Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cả nước có 5.560 thí sinh đạt điểm 10 và 1.094 thí sinh bị điểm liệt. Năm nay, số thí sinh bị điểm liệt ít hơn 186 thí sinh so với năm 2021 (năm 2021: 1.280 thí sinh).
Xuất bản:Chủ nhật, 24/07/2022 08:40 (GMT+7)