Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023
#IG-116345

Giáo dục - Khoa Học

Kỳ thi đánh giá năng lực học sinh THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023

Hà Nội (TTXVN 10/2) Theo kế hoạch, kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội có 8 đợt thi. Mục đích tổ chức thi nhằm đánh giá năng lực học sinh THPT theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông; định hướng nghề nghiệp cho người học trên nền tảng năng lực cá nhân và cung cấp thông tin, dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham khảo, sử dụng kết quả kỳ thi để tuyển sinh đại học, đào tạo nghề. Đợt 1 của kỳ thi dự kiến tổ chức từ ngày 10 đến 12/3/2023.
Xuất bản:Thứ năm, 09/02/2023 14:17 (GMT+7)