Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV: Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
#IG-19786

Chính trị - Ngoại giao

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV: Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Hà Nội (TTXVN 8/4) Sau 12 ngày làm việc (24/3 đến 8/4/2021) khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.
Xuất bản:08-04-2021