Kinh tế Việt Nam liên tục cải thiện thứ hạng, đạt những đỉnh mới
#IG-17501

Kinh tế - Hội nhập

Kinh tế Việt Nam liên tục cải thiện thứ hạng, đạt những đỉnh mới

Hà Nội (TTXVN 1/9) Môi trường kinh doanh, chỉ số đổi mới sáng tạo được cải thiện qua từng năm. Năm 2019, Việt Nam lần đầu tiên vươn lên trong nửa trên của Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI). Những kết quả này là minh chứng cho nỗ lực cải cách thể chế của Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.
Xuất bản:Thứ ba, 01/09/2020 14:35 (GMT+7)