Kinh tế toàn cầu dự báo chỉ tăng trưởng 2,9% trong năm 2016
#IG-04399

Kinh tế - Hội nhập

Kinh tế toàn cầu dự báo chỉ tăng trưởng 2,9% trong năm 2016

Hà Nội (TTXVN 23/9) Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ước tính nền kinh tế toàn cầu sẽ chỉ tăng trưởng 2,9% trong năm 2016, giảm so với dự báo 3,0% mà OEDC đưa ra trong tháng 6.
Xuất bản:Thứ sáu, 23/09/2016 18:57 (GMT+7)