Kim ngạch thương mại giữa các nước thành viên RCEP
#IG-07049

Kinh tế - Hội nhập

Kim ngạch thương mại giữa các nước thành viên RCEP

Hà Nội (TTXVN 23/5) Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực (RCEP) là hiệp định thương mại tự do (FTA) chất lượng cao, hướng tới mục tiêu hình thành quan hệ đối tác toàn diện giữa ASEAN và 6 nước đối tác đã có FTA với ASEAN bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand.
Xuất bản:Thứ ba, 23/05/2017 14:39 (GMT+7)