Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
#IG-14279

Kinh tế - Hội nhập

Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

Hà Nội (TTXVN 18/10) Đến tháng 10/2019, cả nước đã có 4.665 xã (52,4%) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), vượt 2,4% so với mục tiêu 10 năm (2010-2020) của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao.
Xuất bản:Thứ sáu, 18/10/2019 14:47 (GMT+7)