Kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021
#IG-21100

Chính trị - Ngoại giao

Kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Hà Nội (TTXVN 5/8) 6 tháng đầu năm 2021, dù có nhiều khó khăn, nhất là đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nhưng công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh ở Trung ương và địa phương, đạt nhiều kết quả tích cực, có mặt cao hơn năm trước.
Xuất bản:Thứ năm, 05/08/2021 21:53 (GMT+7)