Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Công tâm và khách quan (phần 1)
#IG-179141

Chính trị - Ngoại giao

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Công tâm và khách quan (phần 1)

Hà Nội (TTXVN 25/10) Chiều 25/10/2023, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn, với 470/472 phiếu tán thành (tương đương 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội). Trước đó, chiều cùng ngày, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Kết quả các chức danh Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:
Xuất bản:Thứ tư, 25/10/2023 20:33 (GMT+7)