Kết quả khảo sát về chất lượng dịch vụ hàng không 2018
#IG-12411

Kinh tế - Hội nhập

Kết quả khảo sát về chất lượng dịch vụ hàng không 2018

Hà Nội (TTXVN 12/3) Kết quả khảo sát từ tháng 10 đến tháng 12/2018 tại 6 cảng hàng không do Cục Hàng không công bố cho thấy hành khách hài lòng nhất với chất lượng của cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng). Ở cả 7 khu vực của cảng hàng không được đánh giá, Cát Bi đều đạt điểm cao nhất.
Xuất bản:Thứ ba, 12/03/2019 14:26 (GMT+7)