Kết quả 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
#IG-18077

Giáo dục - Khoa Học

Kết quả 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Hà Nội (TTXVN 22/10) Sau 10 năm thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ em 5 tuổi (2011 - 2020), tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đến trường được nâng lên hằng năm, đến nay đạt 99,96%. Toàn quốc đã hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi từ năm 2017.
Xuất bản:Thứ năm, 22/10/2020 16:23 (GMT+7)