Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Kế hoạch xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước 18 tháng

Kế hoạch xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước 18 tháng

Hà Nội (TTXVN 6/8) Theo kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, cả nước phải có 50% tổng số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2020. Tuy nhiên tới hết tháng 6/2019, cả nước có 50,1% tổng số xã đạt chuẩn, trước 18 tháng so với mục tiêu đề ra.

 • Ngày:
  06/08/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ