#IG-104405

Văn hóa - Xã hội

(Interactive) Việt Nam nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các vấn đề biển

Hà Nội (TTXVN 4/7) Thời gian qua, Việt Nam luôn nỗ lực trong việc chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với các vấn đề biển. Việt Nam đã triển khai các biện pháp cụ thể nhằm triển khai SDG14; nhiều vấn đề biển, đại dương cấp bách đã được quan tâm thỏa đáng và thúc đẩy xử lý; bảo vệ hệ sinh thái biển, khoa học biển ngày càng được coi trọng; đặc biệt, cam kết đưa lượng phát thải khí carbon về 0 (net-zero) được Thủ tướng Việt Nam đưa ra tại Hội nghị COP26 đang được triển khai mạnh mẽ.
Xuất bản:Thứ hai, 04/07/2022 06:12 (GMT+7)