#IG-117446

Quốc phòng - An ninh

(Interactive) Thí điểm làm thủ tục hàng không bằng tài khoản định danh điện tử

Hà Nội (TTXVN 5/6) Các cảng hàng không trên cả nước đang thực hiện thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế căn cước công dân. Việc thí điểm trước mắt sẽ kéo dài trong 2 tháng (từ ngày 1/6 đến 1/8/2023), áp dụng với chuyến bay nội địa.
Xuất bản:Thứ hai, 05/06/2023 14:38 (GMT+7)