#IG-104304

Kinh tế - Hội nhập

(Interactive) Thành phố thông minh Bình Dương - Top 7 cộng đồng thông minh thế giới năm 2022

Hà Nội (TTXVN 22/6) Năm 2022, Bình Dương lần thứ hai có tên trong danh sách Top 7 cộng đồng thông minh trên thế giới. Kết quả này khẳng định sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chiến lược đúng đắn và những bước phát triển kiên định, vững chắc của Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung trong thời gian qua.
Xuất bản:Thứ tư, 22/06/2022 15:31 (GMT+7)