#IG-116321

Kinh tế - Hội nhập

(Interactive) Số hộ nghèo đa chiều theo các vùng

Hà Nội (TTXVN 6/2) Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025 trên phạm vi toàn quốc cho thấy, tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) chung toàn quốc là 7,52% với tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều là 1.972.767 hộ. Đây là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác kể từ 1/1/2023.
Xuất bản:Thứ hai, 06/02/2023 14:08 (GMT+7)