#IG-116060

Văn hóa - Xã hội

(Interactive) Quy mô và cơ cấu dân số Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 26/12) Ngày 26/12/1961, Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) đã ra quyết định số 216/CP, về việc sinh đẻ có hướng dẫn. Đây là văn bản đánh dấu sự ra đời của công tác Dân số và kế hoạch hóa gia đình ở nước ta. Ngày 19/5/1997, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 326-TTg lấy ngày 26/12 hằng năm làm Ngày Dân số Việt Nam. Tính đến 0 giờ ngày 1/4/2021, dân số Việt Nam đạt 98,3 triệu người, đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines) và thứ 15 trên thế giới.
Xuất bản:Thứ hai, 26/12/2022 05:44 (GMT+7)