#IG-105003

Chính trị - Ngoại giao

(Interactive) Quan hệ thương mại Việt Nam - Lào

Hà Nội (TTXVN 5/9) Trong những năm qua quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Lào luôn phát triển theo chiều hướng tích cực. Giai đoạn 2016-2020, kim ngạch thương mại giữa 2 nước tăng trưởng ổn định và đã đạt mục tiêu trên 1 tỷ USD/năm. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 33,3% so với năm trước. 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 950 triệu USD, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt gần 363 triệu USD.
Xuất bản:Thứ hai, 05/09/2022 05:16 (GMT+7)