#IG-116917

Chính trị - Ngoại giao

(Interactive) Quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Cuba

Hà Nội (TTXVN 19/4) Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Cuba đã có những bước tiến mới, nhất là kể từ khi Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Cuba có hiệu lực (tháng 4/2020). Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 261,7 triệu USD, tăng 46,6% so với năm 2020 trong đó, Việt Nam xuất khẩu 228,5 triệu USD và nhập khẩu 33,2 triệu USD.
Xuất bản:Thứ tư, 19/04/2023 05:50 (GMT+7)