#IG-116344

Giáo dục - Khoa Học

(Interactive) Những lĩnh vực sử dụng công nghệ của OpenAI

Hà Nội (TTXVN 9/2) Công ty triển khai và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Mỹ OpenAI đã thực sự trở nên nổi tiếng với việc phát hành ChatGPT vào tháng 11/2022. Trên thực tế, công nghệ của OpenAI đã được hàng trăm công ty trên thế giới sử dụng. Theo dữ liệu được công bố bởi nền tảng phần mềm doanh nghiệp Enterprise Apps Today, các công ty trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục có nhiều khả năng tận dụng các giải pháp của OpenAI nhất, trong khi dịch vụ kinh doanh, sản xuất và tài chính cũng nằm trong danh sách các ngành sử dụng trí tuệ nhân tạo OpenAI.
Xuất bản:Thứ năm, 09/02/2023 09:23 (GMT+7)