#IG-211528

Văn hóa - Xã hội

(Interactive) Ngày Thế giới chống Lao động trẻ em 12/6: Cứ 10 trẻ thì có 1 lao động trẻ em

Hà Nội (TTXVN 12/6) Từ năm 2002, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã chọn ngày 12/6 hằng năm là ngày Thế giới chống Lao động trẻ em với mục đích vận động người dân trên thế giới quan tâm đến vấn đề lao động trẻ em và cùng nhau hành động để xoá bỏ tình trạng này. Năm nay, thông điệp của Ngày Thế giới chống Lao động trẻ em là “Chung tay hành động vì cam kết của chúng ta: Chấm dứt lao động trẻ em!”. Hơn 160 triệu trẻ em trên toàn thế giới, tức 1/10 trẻ em trong độ tuổi 5-17 tuổi - vẫn đang tham gia lao động trẻ em và tiến bộ đạt được trong xóa bỏ lao động trẻ em đã bị đình trệ kể từ năm 2016.
Xuất bản:Thứ tư, 12/06/2024 06:00 (GMT+7)