#IG-116301

Giáo dục - Khoa Học

(Interactive) Ngày Đất ngập nước 2/2/2023: Cùng hành động bảo vệ, sử dụng bền vững vùng đất ngập nước

Hà Nội (TTXVN 2/2) Chủ đề Ngày Đất ngập nước 2/2/2023 là “Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay - Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước” nhằm nêu bật nhu cầu cấp thiết phải ưu tiên phục hồi các vùng đất ngập nước và kêu gọi tất cả mọi người thực hiện các hành động để phục hồi đất ngập nước bị suy thoái.
Xuất bản:Thứ năm, 02/02/2023 06:01 (GMT+7)