#IG-168607

Kinh tế - Hội nhập

(Interactive) Mở lại phiên đấu giá biển số đẹp vào ngày 15/9/2023

Hà Nội (TTXVN 15/9) Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, đơn vị được Bộ Công an lựa chọn tổ chức đấu giá biển số xe ô tô, vừa ra thông báo về việc tổ chức đấu giá lại phiên đấu giá lần thứ nhất vào ngày 15/9/2023. Theo đó, 11 biển số xe ô tô số đẹp của 10 tỉnh, thành sẽ được đưa ra đấu giá.
Xuất bản:Thứ sáu, 15/09/2023 06:01 (GMT+7)