#IG-104883

Giáo dục - Khoa Học

(Interactive) Lùi lịch thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển đại học do sự cố về hệ thống

Hà Nội (TTXVN 21/8) Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21/8/2022 cho biết, do sự cố kết nối của nền tảng thanh toán trực tuyến, thay vì triển khai từ ngày 21/8/2022 như kế hoạch ban đầu, lịch bắt đầu thực hiện thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển đại học được lùi lại đến ngày 24/8/2022. Thí sinh các tỉnh, thành phố thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến theo lịch cụ thể.
Xuất bản:Chủ nhật, 21/08/2022 17:43 (GMT+7)