#IG-209225

Văn hóa - Xã hội

(Interactive) Lần đầu tiên tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người

Hà Nội (TTXVN 3/11) Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất năm 2023 được tổ chức từ ngày 3-5/11/2023 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Lễ khai mạc Ngày hội diễn ra vào 20h ngày 3/11/2023 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần đầu tiên được tổ chức nhằm thực hiện chính sách đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc. Đồng thời tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc rất ít người, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ coi trọng ý thức dân tộc, có ý thức trong việc bảo vệ văn hóa truyền thống.
Xuất bản:Thứ sáu, 03/11/2023 06:01 (GMT+7)