#IG-209605

Chính trị - Ngoại giao

(Interactive) Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 nhân sự chủ chốt của Kon Tum

Hà Nội (TTXVN 8/12) Sáng 7/12/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 31/32 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Kết quả ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất, với 48/49 phiếu thứ hai là ông Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh với 46/49 phiếu.
Xuất bản:Thứ sáu, 08/12/2023 18:33 (GMT+7)
Chuyên đề: NHÂN SỰ