#IG-209583

Chính trị - Ngoại giao

(Interactive) Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 nhân sự chủ chốt của Hà Nội

Hà Nội (TTXVN 6/12) Ngày 6/12/2023, tại kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và thông báo kết quả 28 chức danh do HĐND Thành phố bầu, gồm 7 người thuộc khối HĐND và 21 người khối UBND Thành phố.
Xuất bản:Thứ tư, 06/12/2023 17:08 (GMT+7)