#IG-211455

Thiên tai - Tai nạn

(Interactive) Hà Nội sẽ có 30 điểm ngập úng nếu mưa trên 70mm/h

Hà Nội (TTXVN 5/6) Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, với các trận mưa có lượng mưa 50-70mm/h, Hà Nội sẽ tồn tại 11 điểm ngập úng; trong trường hợp lượng mưa vượt mức 70mm/h, thành phố sẽ xuất hiện thêm 19 điểm úng ngập.
Xuất bản:Thứ tư, 05/06/2024 10:35 (GMT+7)