#IG-63461

Văn hóa - Xã hội

(Interactive) Giai đoạn 2016-2020, HDI của Việt Nam chuyển từ nhóm trung bình lên nhóm cao

Hà Nội (TTXVN 2/4) Trong giai đoạn 2016-2020, kinh tế-xã hội của Việt Nam nói chung và sự phát triển con người nói riêng đạt được những thành tựu quan trọng. Chỉ số phát triển con người (HDI) đã tăng từ 0,682 năm 2016 lên 0,706 năm 2020, tức từ nhóm trung bình lên nhóm cao theo phân loại của Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP)
Xuất bản:Thứ bảy, 02/04/2022 05:56 (GMT+7)