#IG-21395

Kinh tế - Hội nhập

(Interactive) GDP của Việt Nam qua 35 năm đổi mới

Hà Nội (TTXVN 2/9) Sau 35 năm đất nước đổi mới, quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, với GDP tăng từ 446 nghìn tỷ đồng vào năm 1986 lên 3,847 triệu tỷ đồng vào năm 2020 tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao trong khu vực cũng như trên thế giới.
Xuất bản:Thứ năm, 02/09/2021 11:31 (GMT+7)