#IG-104582

Giáo dục - Khoa Học

(Interactive) Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn

Hà Nội (TTXVN 22/7) Ngày 21/7/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 3175/BGDĐTT-GDTrH gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông. Để tiếp tục khắc phục tình trạng dạy học nặng về thuyết giảng, đọc chép và thuộc lòng theo văn mẫu, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên đổi mới cách dạy và cách học môn Ngữ văn.
Xuất bản:Thứ sáu, 22/07/2022 15:29 (GMT+7)