#IG-209467

Kinh tế - Hội nhập

(Interactive) Doanh nhân trẻ Việt Nam tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động

Hà Nội (TTXVN 27/11) Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của thanh niên Việt Nam. Các doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đang tạo doanh thu hằng năm hơn 40 tỷ USD, đóng góp hơn 10% GDP của cả nước và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động. Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra vào ngày 27/11/2023 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.
Xuất bản:Thứ hai, 27/11/2023 04:53 (GMT+7)