#IG-105466

Chính trị - Ngoại giao

(Interactive) Cơ cấu tổ chức Chính phủ (sau kiện toàn tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV)

Hà Nội (TTXVN 21/10) Chiều 21/10/2022, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu bầu bà Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Xuất bản:Thứ sáu, 21/10/2022 18:02 (GMT+7)
Chuyên đề: NHÂN SỰ