#IG-104709

Văn hóa - Xã hội

(Interactive) Bốn nhóm viên chức có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Hà Nội (TTXVN 3/8) Ngày 2/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2002/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo Nghị định này, có 4 nhóm viên chức có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm tính từ thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022.
Xuất bản:Thứ tư, 03/08/2022 11:14 (GMT+7)