#IG-168811

Y tế - Cộng đồng

(Interactive) Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên - Lợi ích thiết thực, đồng hành, chia sẻ

Hà Nội (TTXVN 28/9) Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận. Mỗi năm, cả nước có khoảng gần 3 triệu học sinh, sinh viên sử dụng thẻ bảo hiểm y tế với khoảng 6,1 triệu lượt khám, chữa bệnh. Tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của nhóm học sinh, sinh viên bình quân/năm là hơn 2.500 tỷ đồng.
Xuất bản:Thứ năm, 28/09/2023 10:25 (GMT+7)