#IG-117261

Văn hóa - Xã hội

(Interactive) 87 tác giả, đồng tác giả được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2022

Hà Nội (TTXVN 19/5) Ngày 19/5/2023, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Trong đợt này, có 128 tác giả, đồng tác giả được trao, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; trong đó, có 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 112 tác giả, đồng tác giả được trao, truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.
Xuất bản:Thứ sáu, 19/05/2023 19:14 (GMT+7)