#IG-104360

Kinh tế - Hội nhập

(Interactive) 6 tháng năm 2022: Thu hút FDI đạt trên 14,03 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 28/6) Tính đến ngày 20/6/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt trên 14,03 tỷ USD, bằng 91,1% so với cùng kỳ năm 2021.