#IG-84099

Kinh tế - Hội nhập

(Interactive) 5 tháng năm 2022: Thu hút FDI đạt hơn 11,71 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 31/5) Tính đến ngày 20/5/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 11,71 tỷ USD, bằng 83,7% so với cùng kỳ năm 2021.