#IG-209260

Văn hóa - Xã hội

(Interactive) 5 nguyên nhân làm thế giới tổn thất hàng nghìn tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 8/11) Tiến hành phân tích đối với 154 quốc gia nhằm xác định chi phí thực sự của hệ thống nông nghiệp và lương thực, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) ước tính những chi phí ẩn vào khoảng 12.700 tỷ USD trong năm 2020, tương đương gần 10% GDP toàn cầu.
Xuất bản:Thứ tư, 08/11/2023 09:21 (GMT+7)