#IG-115771

Giáo dục - Khoa Học

(Interactive) 17 công trình được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ

Hà Nội (TTXVN 23/11) Có 12 công trình được xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 17 công trình, cụm công trình xét giải Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6. Đây là hai giải thưởng cao nhất thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Đảng và Nhà nước trao tặng cho tác giả công trình có giá trị cao về khoa học, công nghệ và thực tiễn.
Xuất bản:Thứ tư, 23/11/2022 21:00 (GMT+7)