#IG-116575

Giáo dục - Khoa Học

(Interactive) 13 nhà khoa học Việt vào bảng xếp hạng thế giới

Hà Nội (TTXVN 10/3) Website Research.com hôm 9/3/2023 cập nhật kết quả xếp hạng các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố nghiên cứu. Việc xếp hạng các nhà khoa học hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khoa học được Research.com thực hiện hằng năm, ở 24 lĩnh vực. Năm nay, 13 nhà khoa học Việt Nam đang làm việc trong nước được xếp hạng ở 7 lĩnh vực.
Xuất bản:Thứ sáu, 10/03/2023 18:51 (GMT+7)