Hơn 266,320 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-116502

Y tế - Cộng đồng

Hơn 266,320 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 1/3) Trong ngày 28/2/2023 có 16.474 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.320.673 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.562.908 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.894.805 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.862.960 liều.