Hơn 265,536 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-116148

Y tế - Cộng đồng

Hơn 265,536 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 5/1/2023) Trong ngày 4/1/2023 có 1.253 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.536.682 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.442.892 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.863.347 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.230.443 liều.